Tilbage til oversigt

GOG får medhold – KIF-kamp skal spilles om

Onsdag klokken 13.00 kunne GOG-direktør Kasper Jørgensen ånde lettet op, da han modtog en mail fra Disciplinærinstansen for Dansk Håndbold Forbund, der gav GOG medhold i, at den uafgjorte 23-23-kamp mellem KIF Kolding og GOG 20. oktober skal spilles om på grund af fejlagtige kendelser i kampens slutning.

“…Følgelig finder Disciplinærinstansen i henhold til DHF’s love § 23, stk. 1f, at:

GOG’s protest tages til følge, og kampen mellem KIF og GOG skal spilles om”

GOG indgav protest til DHF, fordi kampens dommerpar på et tidspunkt i anden halvleg dømte imod GOG i forbindelse med en time out fra træner Nicolej Krickau.

Krickau var på vej med det grønne kort til dommerbordet, da Niclas Kirkeløkke steg til vejrs og scorede. Kampens observatør mente imidlertid, at Krickau havde forbrudt sig mod reglerne i situationen ved at tøve med afleveringen af time out-kortet, og han informerede dommerne om, at GOGs scoring skulle underkendes, at GOG skulle have en udvisning og at KIF skulle have bolden.

Men de tolkninger af reglerne var ifølge Disciplinærinstansen ikke korrekte, og det glæder Kasper Jørgensen, at DHF nu meddeler, at opgøret skal spilles om.

“Vi synes naturligvis, at DHF har truffet den rigtige beslutning. Efter vores tolkning af videooptagelserne mente vi, at vi havde en god sag, og i så tæt et opgør, som det var, er det åbentlyst, at fejlkendelsen fik stor betydning for udfaldet,” konstaterer Kasper Jørgensen.

Ifølge skrivelsen fra DHF havde GOG ret i, at dommerparret fejlfortolkede reglerne på flere måder i situationen.

Dels var Krickau i sin gode ret til at vende om uden at aflevere time out-kortet, og derved var der ingen usportslig optræden, der kunne udløse en udvisning i situationen.

“Den handling, som holdofficial fra GOG udfører, er således helt i overens-stemmelse med spillereglerne og burde derfor ikke have været straffet,” lyder det blandt andet.

At Kirkeløkkes scoring efterfølgende blev underkendt havde ifølge DHF’s regelfortolker også været en fejl, selvom Krickau skulle have forbrudt sig med reglerne, da målet blev scoret før observatøren/tidtagerens fløjte lød:

“…Det betyder, at hvis observatør/tidtager fløjter, efter der er scoret et mål, skal målet anerkendes, og kampen skal sættes i gang med et opgiverkast til det hold, som der er scoret mod. Dette uanset afbrydelsen skyldes usportslig optræden fra en holdofficial fra det boldbesiddende hold, og forseelsen skete, inden der blev scoret et mål,” står der.

DHF understreger i beslutningen om, at kampen skal spilles om, at opgøret på tidspunktet for episoden var særdeles tæt, og at de to regelbrud sammenlagt vurderes at være afgørende:

“På protesttidspunktet 51.06 skulle stillingen således have været 22-22, men målet til GOG blev annulleret (første regelbrud) og 15 sekunder senere var GOG med en mand i undertal (andet regelbrud) bagud med 23-21, og kampen endte med resultatet 23-23. Under disse særlige og konkrete omstændigheder finder Disciplinærinstansen, at de to regelbrud med rimelig sandsynlighed har haft afgørende betydning for kampens resultat,” lyder det i konklusionen.

I henhold til reglerne kan KIF indenfor de 7 dage indsende en appel, der i så fald skal behandles af Håndboldens Appelinstans efter DHF’s gældende retningslinjer, og hvis det ikke sker, er afgørelsen endelig.

Kamptidspunktet for en omkamp fastsættes af DHF.